WHATMAN沃特曼代理AE99硝酸纤维素滤膜8um孔径25mm直径1040010610400106

简要描述:WHATMAN沃特曼代理AE99硝酸纤维素滤膜8um孔径25mm直径10400106,推荐用于大多数日常应用,这种膜是严格控制条件下生产。Whatman硝酸纤维素膜确保了非常窄的孔径分布和极低萃取溶出水平,且具有*的生物相容性,这些都可以让Z终用户受益。1975年,Edwin Southern运用Whatman硝酸纤维素膜发明了举世闻名的Southern Blotting方法二影响至今。

详细介绍

产品咨询

WHATMAN沃特曼代理AE99硝酸纤维素滤膜8um孔径25mm直径10400106

WHATMAN沃特曼代理AE99硝酸纤维素滤膜8um孔径25mm直径10400106,推荐用于大多数日常应用,这种膜是严格控制条件下生产。Whatman硝酸纤维素膜确保了非常窄的孔径分布和极低萃取溶出水平,且具有*的生物相容性,这些都可以让zui终用户受益。1975年,Edwin Southern运用Whatman硝酸纤维素膜发明了举世闻名的Southern Blotting方法二影响至今。

更高的强度和韧性

大多数膜本质上都很脆而且不容易操作,经常是在装载到过滤器或在使用过程中损坏。Whatman硝酸纤维素膜韧性得到明显增强,能够在拾取、装载和灭菌操作全过程中保持滤膜本身的完整性,经过耐破压力测试和比较,Whatman硝酸纤维素膜是同类滤膜中zui强韧的。

低溶出水平

滤膜溶出水平和过滤或吸附技术的改进一样变得越来越重要。尤其是在药学、免疫学、生物学组织培养和衡量分析应用方面,高溶出水平会导致负面影响。Whatman硝酸纤维素膜的溶出水平一般比其他同种型号的膜低。

孔径精确

Whatman滤膜的一个重要特征就是孔径精确度很高的生产和控制系统可实现精确的孔径分布,另外批间差的变化zui小,保持*的实验结果。

收缩量减少

过多的收缩在消毒过程中会产生问题,也经常会在消毒后在滤器中发生膜的撕裂,也可能导致流速的降低和整个过滤量的减少。Whatman滤膜在消毒过程中收缩率很低。

特征和优点

  • 孔径分布精确能改进表面捕获和分析
  • 提取物水平低,保证样品的完整性

应用

  • 样品分离
  • 微生物研究
  • 水溶液过滤

白色光滑滤膜:这是大多数实验室应用的标准滤膜,用于1.0um-12.0um大小的颗粒和细胞。过滤后的残留物大多数保留在膜的表面,可以进行沉淀物回收和显微镜观察。

技术参数-硝酸纤维素膜

  硝酸纤维
厚度 105-140um
爆裂强度 >2 psi
重量 3.6-5.5 mg/cm平方
zui高操作温度 80℃
孔率 66-84%
蒸汽高压灭菌
亲水性

订购信息:

尺寸(mm) 孔径(um) 目录号 描述 数量/包

13 0.2 7182-001 平滑(白色) 100pk

13 0.45 7184-001 平滑(白色) 100pk

25 0.1 7181-002 平滑(白色) 100pk

25 0.2 7182-002 平滑(白色) 100pk

25 0.2 10401306 平滑(白色) 100pk

25 0.45 7184-002 平滑(白色) 100pk

25 0.65 7186-002 平滑(白色) 100pk

25 0.8 7188-002 平滑(白色) 100pk

25 1.0 7190-002 平滑(白色) 100pk

25 3.0 7193-002 平滑(白色) 100pk

25 5.0 7195-002 平滑(白色) 100pk

25 5.0 10400206 平滑(白色) 100pk

25 8.0 10400106 平滑(白色) 100pk

37 0.8 7188-003 平滑(白色) 100pk

47 0.1 7181-004 平滑(白色) 100pk

47 0.1 10402012 平滑(白色) 100pk

47 0.2 7182-004 平滑(白色) 100pk

47 0.2 10401312 平滑(白色) 100pk

47 0.2 7187-114 平滑(白色) 100pk

47 0.45 7184-004 平滑(白色) 100pk

47 0.45 10401170 平滑(白色),无菌 100pk

47 0.45 7153-004 黑色网格 100pk

47 0.45 7153-104 黑色网格,无菌 100pk

47 0.65 7186-004 平滑(白色) 100pk

47 0.8 7188-004 平滑(白色) 100pk

47 1.0 7190-004 平滑(白色) 100pk

47 3.0 7193-004 平滑(白色) 100pk

47 5.0 7195-004 平滑(白色) 100pk

47 5.0 10400212 平滑(白色) 100pk

47 8.0 10400112 平滑(白色) 100pk

47 12.0 10400012 平滑(白色) 100pk

50 0.1 10402014 平滑(白色) 100pk

50 0.2 10401314 平滑(白色) 100pk

50 0.45 10401114 平滑(白色) 100pk

50 1.2 7191-005 平滑(白色) 100pk

50 5.0 10400214 平滑(白色) 100pk

50 8.0 10400114 平滑(白色) 100pk

50 8.0 10405079 平滑(白色),带疏水性边缘 100pk

82 12.0 10400014 平滑(白色) 100pk

90 0.45 10401118 平滑(白色) 100pk

90 0.45 7184-009 平滑(白色) 100pk

90 0.8 7188-009 平滑(白色) 100pk

90 1.0 7190-009 平滑(白色) 100pk

100 5.0 7195-009 平滑(白色) 100pk

110 0.45 10401121 平滑(白色) 100pk

142 0.45 10401126 平滑(白色) 100pk

142 0.2 7182-014 平滑(白色) 100pk

142 0.45 7184-014 平滑(白色) 100pk

142 0.45 10401131 平滑(白色) 100pk

293 1.2 7191-014 平滑(白色) 100pk