GE whatman Grade589/3定量滤纸(蓝缎滤纸)1030021010300210

简要描述:GE whatman Grade589/3定量滤纸(蓝缎滤纸)10300210,Grade 589/3:2um。“蓝缎滤纸”-是用于非常细小颗粒的无灰标准滤纸,流速慢,但是收集细小颗粒效率非常高,也用于很多工业日常分析方法,例如动植物脂肪和石油中不溶物质属量的测定。

详细介绍

产品咨询

GE whatman Grade589/3定量滤纸(蓝缎滤纸)10300210

Grade 589/3:2um

Grade 589/3定量滤纸-无灰级(灰份含量0.01%)。“蓝缎滤纸”-是用于非常细小颗粒的无灰标准滤纸,流速慢,但是收集细小颗粒效率非常高,也用于很多工业日常分析方法,例如动植物脂肪和石油中不溶物质属量的测定。

GE whatman Grade589/3定量滤纸(蓝缎滤纸)10300210技术参数:

等级: Grade 589/3
形状: 圆片
类型: 无灰级
常规厚度: 160μm
基本重量: 84g/m2
过滤时间(Herzberg): 1500s
过滤速度(Herzberg): 375s
灰分含量: 0.01%1)
材质: 优质棉绒
zui低α纤维素含量: 0.98%
缎状滤纸颜色: 蓝色

1)在空气中于900℃下燃烧纤维素滤纸后测定灰分含量。

订购信息:

10300009 589/1 BLKRIB 90MM 100/PK
10300010 589/1 BLKRIB 110MM 100/PK
10300011 589/1 BLKRIB 125MM 100/PK
10300012 589/1 BLKRIB 150MM 100/PK
10300014 589/1 BLKRIB 185MM 100/PK
10300045 589/1 FF BLKRIB 150MM 100/PK
10300102 589/2 WHTRIB 12.7MM 1000/PK
10300103 589/2 WHTRIB 40.5MM 100/PK
10300106 589/2 WHTRIB 50MM 100/PK
10300107 589/2 WHTRIB 55MM 100/PK
10300108 589/2 WHTRIB 70MM 100/PK
10300109 589/2 WHTRIB 90MM 100/PK
10300110 589/2 WHTRIB 110MM 100/PK
10300111 589/2 WHTRIB 125MM 100/PK
10300112 589/2 WHTRIB 150MM 100/PK
10300114 589/2 WHTRIB 185MM 100/PK
10300120 589/2 WHTRIB 240MM 100/PK
10300143 589/2 FF WHTRIB 110MM 100/PK
10300145 589/2 FF WHTRIB 150MM 100/PK
10300210 589/3 BLURIB 110MM 100/PK
10300211 589/3 BLURIB 125MM 100/PK
10300212 589/3 BLURIB 150MM 100/PK
10300214 589/3 BLURIB 185MM 100/PK
10300263 589/3 BLURIB 12.8MM 1000/PK