QUANTOFIX半定量测试条齐全供应,甲醛测试条哪里有?91328

简要描述:QUANTOFIX半定量测试条齐全供应,甲醛测试条哪里有?QUANTOFIX是一种半定量测试条,他们可以满足快速测试的需求。优点:1、快:大多数测试条可以在10-120秒内完成测试,用户可以快速获取结果。2、方便:测试条随取随用,作为“口袋里的实验室”,用户取用方便。3、精确:比色卡是使用专业的标准溶液进行调整和校正的,用户可以随时获取精确的结果。

详细介绍

产品咨询

QUANTOFIX半定量测试条齐全供应,甲醛测试条哪里有?

QUANTOFIX是一种半定量测试条,他们可以满足快速测试的需求。
QUANTOFIX半定量测试条齐全供应,甲醛测试条哪里有?优点:
1、快:大多数测试条可以在10-120秒内完成测试,用户可以快速获取结果
2、方便:测试条随取随用,作为“口袋里的实验室”,用户取用方便
3、精确:比色卡是使用专业的标准溶液进行调整和校正的,用户可以随时获取精确的结果
4、QUANTOFIX系列产品保质期为2.5年

订购信息:

编号

产品名称 

单位刻度(mg/l) 

规格 

91307 

铝 

0-5-20-50-200-500 

盒装,100条+试剂 

91332

砷 

0-0.05-0.1-0.5-1-1.7-3 

盒装,100条/盒 

91334 

砷 

0-0.01-0.025-0.05-0.1-0.5 

盒装,100条/盒

91314

维生素C 

0-50-100-200-300-500-1000-2000 

盒装,100条/盒

91324 

钙 

0-10-25-50-100 

盒装,100条+试剂

91323

碳酸盐硬度 

0-3-6-10-15-20 

盒装,100条/盒

91321

氯化物 

0-500-1000-1500-2000-3000 

盒装,100条/盒

91317 

氯 

0-1-3-10-30-100 

盒装,100条+试剂

91301

铬酸盐 

0-3-10-30-100 

盒装,100条+试剂

91303 

钴 

0-10-25-50-100-250-500-1000 

盒装,100条/盒

91304

铜 

0-10-30-100-300 

盒装,100条/盒

91318

qing化物 

0-1-3-10-30 

盒装,100条+试剂

91328

甲醛 

0-10-20-40-60-100-200 

盒装,100条+试剂

91325 

钼 

0-5-20-50-100-250 

盒装,100条+试剂

91305 

镍 

0-10-25-50-100-250-500-1000 

盒装,100条/盒

91313

硝酸盐/亚硝酸盐 

0-10-25-50-100-250-500

0-1-5-10-20-40-80 

盒装,100条/盒

91311

冷却润滑剂 

0-1-5-10-20-40-80 

盒装,100条/盒

91322

亚硝酸盐3000 

0-0.1-0.3-0.6-1-2-3g/l 

盒装,100条/盒

91333

双氧水测试纸1000 

0-50-150-300-500-800-1000 

盒装,100条/盒

91312

双氧水测试纸100 

0-1-3-10-30-100 

盒装,100条/盒

91319

双氧水测试纸25 

0-0.5-2-5-10-25 

盒装,100条/盒

91320

磷酸盐 

0-3-10-25-50-100 

盒装,100条+试剂