Whatman 无黏合剂玻璃微纤维滤纸 Grade GF/F, 1825-025, 1825-047, 1825-090

 • 名称 : 无黏合剂玻璃微纤维滤纸 Grade GF/F
 • 型号 : 1825-025, 1825-047, 1825-090
 • 价格 :
 • 特点 : Whatman 沃特曼 无黏合剂玻璃微纤维滤纸 Grade GF/F, 1825-025, 1825-047, 1825-090
 • Whatman 沃特曼 无黏合剂玻璃微纤维滤纸 Grade GF/F, 1825-025, 1825-047, 1825-090

  详细描述

  Whatman 沃特曼 无黏合剂玻璃微纤维滤纸 Grade GF/F, 1825-025, 1825-047, 1825-090
   
  GF/F:0.7µm
  小到0.7um的细小颗粒的保留率极高,不同于滤,它有非常快的流速,负载力极高。因具有严格的0.6um-0.8um颗粒保留度和纯硼硅酸结构,EPA TCLP 1311毒性滤取方法是以GF/F为基质创建的。推荐用于DNA吸附和纯化,过滤细小沉淀蛋白非常有效,GF/F与GF/D一起可以作为极其难以澄清的生化溶液、流体和核酸的预滤
   
  这种滤纸同时也提供滤杯和一次性漏斗形式。
   
  Whatman 沃特曼 无黏合剂玻璃微纤维滤纸 Grade GF/F, 1825-025, 1825-047, 1825-090
  Whatman 无黏合剂玻璃微纤维滤纸 Grade GF/F, 1825-025, 1825-047, 1825-090
   
  Whatman 沃特曼 无黏合剂玻璃微纤维滤纸 Grade GF/F, 1825-025, 1825-047, 1825-090
  Whatman 无黏合剂玻璃微纤维滤纸 Grade GF/F, 1825-025, 1825-047, 1825-090
  1825-021, 1825-024, 1825-025, 1825-037, 1825-042, 1825-047, 1825-055, 1825-070, 1825-090, 1825-110, 1825-125, 1825-142, 1825-150, 1825-257, 1825-293, 1825-915, 1600-825
   
  Whatman 沃特曼 无黏合剂玻璃微纤维滤纸 Grade GF/F, 1825-025, 1825-047, 1825-090

  上海金畔生物科技有限公司

  文章号:1825-047-1825-047.html