whatman定性滤纸中速滤纸1号grade1滤纸1001-125

whatman定性滤纸中速滤纸1号grade1滤纸

简要描述:

 

供应英国Whatman 定性滤纸详细介绍

 

whatman定性滤纸中速滤纸1号grade1滤纸订货号:1001-125

直径125mm,每盒100张,整合起订。

Grade 1: 11μm

这是在常规过滤中经常使用的,拥有中等保留能力和流速。规格从直径10mm到500mm圆片以及460*570mm的矩形。这种滤纸也可以用在滤杯上。这个级别覆盖了大部分实验室应用范围,被经常用于液体澄清。也被传统的用于沉淀物的定量分析分离,例如硫酸铅、草酸钙和碳酸钙。

在农业方面,它被用于土壤分析和种子测试。在食品工业方面,Grade 1 滤纸常用于从相关液体中分离固体食品或者抽提液体,也广泛用于教学中简单的定性分析分离。

在空气污染物检测方面,有圆片和卷状可供使用,从大气中收集大气灰尘然后用光度计来测量污染程度。在气体探测中,滤纸用发色剂浸润,通过光反射来进行定量。

Name Description
1001-0155 GR 1 1.5CM 500/PK
1001-020 GR 1 2.0CM 400/PK
1001-025 GR 1 2.5CM 400/PK
1001-030 GR 1 3.0CM 400/PK
1001-032 GR 1 3.2CM 100/PK
1001-042 GR 1 4.25CM 100/PK
1001-047 GR 1 4.7CM 100/PK
1001-055 GR 1 5.5CM 100/PK
1001-070 GR 1 7.0CM 100/PK
1001-085 GR 1 8.5CM 100/PK
1001-090 GR 1 9.0CM 100/PK
1001-110 GR 1 11.0CM 100/PK
1001-125 GR 1 12.5CM 100/PK
1001-150 GR 1 15.0CM 100/PK
1001-185 GR 1 18.5CM 100/PK
1001-240 GR 1 24.0CM 100/PK
1001-270 GR 1 27.0CM 100/PK
1001-320 GR 1 32.0CM 100/PK
1001-325 GR 1 2.5CM 100/PK
1001-329 GR 1 3.0CM 100/PK
1001-385 GR 1 38.5CM 100/PK
1001-400 GR 1 40.0CM 100/PK
1001-500 GR 1 50.0CM 100/PK
1001-6508 GR 1 1.0CM 500/PK
1001-734 GR 1 47CMx100M 1/PK
1001-813 GR 1 2.6×3.1CM 1000/PK
1001-824 GR 1 7.5x10CM 500/PK
1001-917 GR 1 46X57CM 100/PK
1001-918 GR 1 46X57CM 500/PK
1001-929 GR 1 60X60CM 100/PK
1001-931 GR 1 58x68CM 100/PK
1001-932 GR 1 58x68CM 500/PK

 

Whatman纤维素滤纸

—纤维素滤纸的选择是根据所需的颗粒保留度、流速和负载力来决定的。

品名

颗粒保留(液体)(um)

初始滤速

(秒/100毫升)HerzheryASTM

灰份(%)

厚度(mm)

重量(g/m2)

负载力

定性滤纸

1

11

150

40

0.06

0.18

87

普通

2

8

240

55

0.06

0.19

97

普通

3

6

325

90

0.06

0.39

185

普通

4

20-25

37

12

0.06

0.21

92

普通

5

2.5

1420

250

0.06

0.20

100

普通

6

3

715

175

0.1-0.2

0.18

100

普通