PALL磁性过滤漏斗4247 4247


PALL磁性过滤漏斗4247

产品名称: PALL磁性过滤漏斗4247
产品型号: 4247
产品厂商: pall

PALL磁性过滤漏斗4247 150ml

PALL 47mm磁性过滤漏斗4247

4247  150ml

4242  300ml

4241  300ml 带盖

4238  500ml

可高压灭 菌
121 – 123 ºC (250-253 ºF),1.0 bar (100 kPa, 15 psi) 持续 15 – 20 分钟

气缸、阀杆、支撑筛
聚苯砜

直径(英制英寸)
3 英寸

直径(公制厘米)
7.6 厘米

尺寸(英制英寸)
3 英寸

EFA(有效过滤面积)
9.6 平方厘米²

过滤器尺寸
接受 47 mm

漏斗容量(公制毫升)
150毫升

高度(英制英寸)
0 英寸

高度(公制厘米)
0 厘米

灭 菌
紫外线杀 菌