whatman 603型纤维素萃取滤筒33mm×80mm10350240


whatman 603型纤维素萃取滤筒33mm×80mm

简要描述:
whatman 603型纤维素萃取滤筒33mm×80mm EXTRACTION THIMBLES 10352040,25个/包,壁厚1.5mm。

在线询价 联系我们
  • 产品介绍:

whatman 603型纤维素萃取滤筒33mm×80mm EXTRACTION THIMBLES 10352040

WHATMAN纤维素滤筒以的品质和纯度而享有世界声誉,被广泛用于Soxhlet提取器内,是种安全、方便和有效的固体、半固体物质提取方法。Soxhlet提取是一种广泛使用的分析食品和土壤材料中脂类或杀虫剂以及其他固液萃取的技术。纤维素滤筒由高质量的纤维素棉绒支撑,机械强度大,保留力强。

选择套筒时要特别注意壁厚,滤筒要经过萃取器上端较窄的接口,并且空隙为1-2mm,高于虹吸管顶部5-10mm。

whatman 603型纤维素萃取滤筒33mm×80mm EXTRACTION THIMBLES 10352040

10350211 603 CELTHIMBLE 22x80MM 25/PK     1.5mm壁厚
10350215 603 CELTHIMBLE 25x60MM 25/PK      1.5mm壁厚
10350217 603 CELTHIMBLE 25x80MM 25/PK      1.5mm壁厚
10350219 603 CELTHIMBLE 25x100MM 25/PK     1.5mm壁厚
10350220 603 CELTHIMBLE 26x60MM 25/PK      1.5mm壁厚
10350223 603 CELTHIMBLE 27x80MM 25/PK      1.5mm壁厚
10350225 603 CELTHIMBLE 28x60MM 25/PK       1.5mm壁厚
10350226 603 CELTHIMBLE 28x80MM 25/PK       1.5mm壁厚
10350227 603 CELTHIMBLE 28x100MM 25/PK      1.5mm壁厚
10350234 603 CELTHIMBLE 30x80MM 25/PK       1.5mm壁厚
10350236 603 CELTHIMBLE 30x100MM 25/PK     1.5mm壁厚
10350238 603 CELTHIMBLE 33x60MM 25/PK      1.5mm壁厚
10350240 603 CELTHIMBLE 33x80MM 25/PK       1.5mm壁厚
10350241 603 CELTHIMBLE 33x90MM 25/PK       1.5mm壁厚
10350242 603 CELTHIMBLE 33x94MM 25/PK       1.5mm壁厚
10350243 603 CELTHIMBLE 33x100MM 25/PK     1.5mm壁厚
10350245 603 CELTHIMBLE 33x118MM 25/PK     1.5mm壁厚
10350247 603 CELTHIMBLE 33x130MM 25/PK      1.5mm壁厚
10350250 603 CELTHIMBLE 33x205MM 25/PK      1.5mm壁厚
10350252 603 CELTHIMBLE 34x130MM 25/PK     1.5mm壁厚
10350255 603 CELTHIMBLE 35x150MM 25/PK     1.5mm壁厚
10350261 603 CELTHIMBLE 40x85MM 25/PK      2mm壁厚
10350265 603 CELTHIMBLE 41x123MM 25/PK    2mm壁厚
10350273 603 CELTHIMBLE 48x145MM 25/PK     2mm壁厚
10350274 603 CELTHIMBLE 48x200MM 25/PK     2mm壁厚
10350275 603 CELTHIMBLE 44x230MM 25/PK     2mm壁厚
10350287 603 CELTHIMBLE 75x250MM 25/PK      1.5mm壁厚
10350306 603 CELTHIMBLE 22x60MM 25/PK         2mm壁厚
10350324 603 CELTHMBL 86x80x250MM 25/PK     3mm壁厚
10350437 603T THIMBLE 33x31x80MM 25/PK        1mm壁厚
2800-105 THIMBLE ST 10x50MM 25/PK
2800-185 THIMBLE ST 18x55MM 25/PK
2800-199 THIMBLE ST 19x90MM 25/PK
2800-226 THIMBLE ST 22x65MM 25/PK
2800-228 THIMBLE ST 22x80MM 25/PK
2800-250 THIMBLE ST 25x100MM 25/PK
2800-258 THIMBLE ST 25x80MM 25/PK
2800-259 THIMBLE ST 25x90MM 25/PK
2800-260 THIMBLE ST 26x100MM 25/PK
2800-266 THIMBLE ST 26x60MM 25/PK
2800-280 THIMBLE ST 28x100MM 25/PK
2800-282 THIMBLE ST 28x120MM 25/PK
2800-288 THIMBLE ST 28x80MM 25/PK
2800-300 THIMBLE ST 30x100MM 25/PK
2800-308 THIMBLE ST 30x80MM 25/PK
2800-330 THIMBLE ST 33x100MM 25/PK
2800-331 THIMBLE ST 33x118MM 25/PK
2800-338 THIMBLE ST 33x80MM 25/PK
2800-339 THIMBLE ST 33x94MM 25/PK
2800-373 THIMBLE ST 37x130MM 25/PK
2800-412 THIMBLE ST 41x123MM 25/PK
2800-432 THIMBLE ST 43x123MM 25/PK
2800-608 THIMBLE ST 60x180MM 25/PK
2810-166 THIMBLE DT 16x60MM 25/PK
2810-228 THIMBLE DT 22x80MM 25/PK
2810-258 THIMBLE DT 25x80MM 25/PK
2810-266 THIMBLE DT 26x60MM 25/PK
2810-338 THIMBLE DT 33x80MM 25/PK
2810-339 THIMBLE DT 33x94MM 25/PK
2810-432 THIMBLE DT 43x123MM 25/PK