Whatman 微生物监测滤器, 10497511, 10497500, 10497501, 10497502 | whatman (沃特曼)


Whatman 微生物监测滤器, 10497511, 10497500, 10497501, 10497502

 • 名称 : 微生物监测滤器
 • 型号 : 10497511, 10497500, 10497501, 10497502
 • 价格 :
 • 特点 : Whatman 沃特曼 微生物监测滤器, 10497511, 10497500, 10497501, 10497502
 • Whatman 沃特曼 微生物监测滤器, 10497511, 10497500, 10497501, 10497502

  详细描述

  Whatman 沃特曼 微生物监测滤器, 10497511, 10497500, 10497501, 10497502

  预灭菌包装,真正通用滤器
  从原材料到成品,微生物监测滤器专用于监测液体样品中的微生物污染。

  过滤后,将滤器变换一个皮氏培养皿,加入2ml微生物培养基,进行培养收集到的污染物。

  微生物监测滤器大大减少了工作量,预灭菌包装可直接过滤、培养微生物样品。

  特点
  ·硝酸纤维素,孔径可选
  ·无菌包装直接使用
  ·操作简单
  ·节省70%的时间
  ·黑色具有更好的对比度
  ·广泛应用各种培养基

  Whatman 沃特曼 微生物监测滤器, 10497511, 10497500, 10497501, 10497502

  监测滤器工作流程
  微生物监测滤器由过滤法发展而来,最多可过滤100ml水乡样品,非常易于微生物的鉴定

  1.加样,过滤 

                                                              Whatman 微生物监测滤器, 10497511, 10497500, 10497501, 10497502 | whatman (沃特曼)          
  2.移去漏斗

                                                               Whatman 微生物监测滤器, 10497511, 10497500, 10497501, 10497502 | whatman (沃特曼)
  3.简单过滤后,加2ml微生物培养基

                                                                 Whatman 微生物监测滤器, 10497511, 10497500, 10497501, 10497502 | whatman (沃特曼)
  4.盖上盖子,培养

                                                                Whatman 微生物监测滤器, 10497511, 10497500, 10497501, 10497502 | whatman (沃特曼)

   

   

  Whatman 沃特曼 微生物监测滤器, 10497511, 10497500, 10497501, 10497502
  Whatman 微生物监测滤器, 10497511, 10497500, 10497501, 10497502 | whatman (沃特曼)
   
  Whatman 沃特曼 微生物监测滤器, 10497511, 10497500, 10497501, 10497502
   

  10497603, 10497600, 10497601, 10497602, 10497511, 10497500, 10497501, 10497502, 10497503
   
  Whatman 沃特曼 微生物监测滤器, 10497511, 10497500, 10497501, 10497502

   

  上海金畔生物科技有限公司

  文章号:10497511-10497511

  该文章由WP-AutoPost插件自动采集发布

  原文地址:http://www.nimabao.com/archives/206