Whatman 定量滤纸 Grade 541, 1541-047, 1541-090, 1541-110, 1541-125 | whatman (沃特曼)


Whatman 定量滤纸 Grade 541, 1541-047, 1541-090, 1541-110, 1541-125

 • 名称 : 定量滤纸 Grade 541
 • 型号 : 1541-047, 1541-090, 1541-110, 1541-125
 • 价格 :
 • 特点 : 这些滤纸的最高灰分含量介于无灰级和定性级之间。非常合适用于布氏漏斗过滤。其坚韧光滑的表面易于回收沉淀物。其他特性包括高湿强以及化学相容性都类似于硬化无灰级别。Whatman 沃特曼 定量滤纸 Grade 541, 1541-047, 1541-090, 1541-110, 1541-125
 • Whatman 沃特曼 定量滤纸 Grade 541, 1541-047, 1541-090, 1541-110, 1541-125

  详细描述

  Whatman 沃特曼 定量滤纸 Grade 541, 1541-047, 1541-090, 1541-110, 1541-125
   
  Grade 541:22µm
  快速过酸型或者碱性溶液中大颗粒和胶状沉淀物,用于比重分析。典型应用包括动物食品中纤维测定,蛋白测定,水泥氯化物分析以及煤和焦炭中氯和磷的测定。
   

  Whatman 沃特曼 定量滤纸 Grade 541, 1541-047, 1541-090, 1541-110, 1541-125
  Whatman 定量滤纸 Grade 541, 1541-047, 1541-090, 1541-110, 1541-125 | whatman (沃特曼)
  Whatman 沃特曼 定量滤纸 Grade 541, 1541-047, 1541-090, 1541-110, 1541-125
  Whatman 定量滤纸 Grade 541, 1541-047, 1541-090, 1541-110, 1541-125 | whatman (沃特曼)
  1541-042, 1541-047, 1541-055, 1541-070, 1541-085, 1541-090, 1541-110, 1541-125, 1541-150, 1541-185, 1541-240, 1541-270, 1541-320, 1541-400, 1541-917

   
  Whatman 沃特曼 定量滤纸 Grade 541, 1541-047, 1541-090, 1541-110, 1541-125

  上海金畔生物科技有限公司

  文章号:1541-047-1541-047.html

  该文章由WP-AutoPost插件自动采集发布

  原文地址:http://www.nimabao.com/archives/54