Whatman 聚酰胺膜, 10414006, 10414012, 10414106, 10414112

 • 名称 : 聚酰胺膜
 • 型号 : 10414006, 10414012, 10414106, 10414112
 • 价格 :
 • 特点 : Whatman聚酰胺膜由纯聚酰胺材料制成,广泛用于净化和除菌过滤。Whatman 沃特曼 聚酰胺膜, 10414006, 10414012, 10414106, 10414112
 • Whatman 沃特曼 聚酰胺膜, 10414006, 10414012, 10414106, 10414112

  详细描述

  Whatman 沃特曼 聚酰胺, 10414006, 10414012, 10414106, 10414112

  聚酰胺的机械强度非常好,并展现出很好的湿强度和干强度。是亲水性的,适合用于水溶液和有机溶液。该最高操作温度为135°C。

  Whatman 沃特曼 聚酰胺, 10414006, 10414012, 10414106, 10414112

  Whatman 聚酰胺膜, 10414006, 10414012, 10414106, 10414112

  Whatman 沃特曼 聚酰胺, 10414006, 10414012, 10414106, 10414112

   
  10414006, 10414012, 10414014, 10414106, 10414112, 10414114
   
  Whatman 沃特曼 聚酰胺, 10414006, 10414012, 10414106, 10414112

  上海金畔生物科技有限公司

  文章号:10414012-10414012