Whatman 尼龙膜, 7402-004, 7404-004, 7402-002, 7404-002

  • 名称 : 尼龙膜
  • 型号 : 7402-004, 7404-004, 7402-002, 7404-002
  • 价格 :
  • 特点 : Whatman 沃特曼 尼龙膜, 7402-004, 7404-004, 7402-002, 7404-002
  • Whatman 沃特曼 尼龙膜, 7402-004, 7404-004, 7402-002, 7404-002

    详细描述

    Whatman 沃特曼 尼龙, 7402-004, 7404-004, 7402-002, 7404-002

    高质量的尼龙适用于过滤水溶液和大多数有机溶液,广泛应用于生物学样品准备以及其他不适合或很难用的过滤

    尼龙亲水性好,无需润湿剂,润湿剂在过滤水溶液时会被萃取。尼龙柔韧性好、耐用、抗撕扯,能在135℃下高温灭菌。

    应用
    ·组织培养基、微生物介质、缓冲溶液和溶解过滤
    ·过滤水和有机流动相
    ·真空泵排气

    Whatman 沃特曼 尼龙, 7402-004, 7404-004, 7402-002, 7404-002

    Whatman 尼龙膜, 7402-004, 7404-004, 7402-002, 7404-002

    Whatman 沃特曼 尼龙, 7402-004, 7404-004, 7402-002, 7404-002

    Whatman 尼龙膜, 7402-004, 7404-004, 7402-002, 7404-002

    7402-001, 7402-002, 7402-004, 7402-009, 7404-001, 7404-002, 7404-004, 7404-009, 7408-004, 7410-004
     
    Whatman 沃特曼 尼龙, 7402-004, 7404-004, 7402-002, 7404-002

    上海金畔生物科技有限公司

    文章号:7402-004-7402-004