whatman玻璃纤维滤纸 1827-024


whatman玻璃纤维滤纸

产品名称: whatman玻璃纤维滤纸
产品型号: 1827-024
产品厂商: whatman

whatman玻璃纤维滤纸1827-024 直径24mm 100/包

whatman玻璃纤维滤纸1827-024 

Grade 934-AH : 15μm无粘合剂

用这种普遍的滤纸截留细小颗粒的优越性,在于快流速和高负载力下有着非常高的保留效率。这是中种表面光滑,搞高保留力的硼硅酸微纤维滤纸,可耐高温达500摄氏度。指D用于测定水中悬浮物总数的标准2540D方法,去除浑浊物和细*培养的过滤。Grade 934-AH用于很多范围的实验室应用中。推荐用于水污染监测、细胞培养、液闪计数和空气污染监测。

 

订货信息-934-AH无粘合剂玻璃微纤维滤纸
直径(mm)(100/包)         目录号                 直径(mm)(100/包)        目录号
21                                               1827-021            70                                               1827-070
24                                               1827-024            90                                               1827-090
25                                               1827-025            11                                               1827-110
32                                               1827-032            125                                            1827-125
35                                               1827-035            150                                             1827-150
37                                               1827-037            方片(英寸)(100/包)        目录号
42.5                                            1827-042            2 “x12 ”                                       1827-808
47                                               1827-047            8 “x10 ”                                       1827-866
55                                               1827-055            12 “x15 ”                                     1827-889