WHATMAN沃特曼Carbon Cap 75囊式滤器0.3um孔径6704-75006704-7500 6704-1500


WHATMAN沃特曼Carbon Cap 75囊式滤器0.3um孔径6704-7500

简要描述:
WHATMAN沃特曼Carbon Cap 75囊式滤器0.3um孔径6704-7500,Carbon Cap囊式滤器适用于吸附空气中的有机物,去除吸附水中的色素、有机物和氯化物。Carbon Cap是一种含有高纯度、高性能、酸处理颗粒状活性碳填充物和折叠式高效颗粒空气(HEPA)滤膜的囊式滤器。因而能满足连续柱式纯化过程的需要。

在线询价 联系我们
  • 产品介绍:

WHATMAN沃特曼Carbon Cap 75囊式滤器0.3um孔径6704-7500

Carbon Cap囊式滤器适用于吸附空气中的有机物,去除吸附水中的色素、有机物和氯化物。Carbon Cap是一种含有高纯度、高性能、酸处理颗粒状活性碳填充物和折叠式高效颗粒空气(HEPA)滤膜的囊式滤器。因而能满足连续柱式纯化过程的需要。

WHATMAN沃特曼Carbon Cap 75囊式滤器0.3um孔径6704-7500性能和优点

  • 活性碳作为吸附介质。
  • 褶皱的玻璃微纤维滤纸结构。
  • 保留大于0.3 μm颗粒物达99.97%。
  • 活性碳表面积大,能够有效发挥作用。

典型应用

  • 水、化合物质、试剂的纯化。
  • 去除有毒gas、油雾和污染物。
  • 压缩空气管道和真空泵。
  • 设备排气。
  • 消除工作环境的潜在健康危害。

订购信息:

6704-7500 CARBON CAP 75 GF 1/PK B/B
6704-1500 CARBON CAP 150 GF 1/PK B/B
6700-3602 POLYCAP 36 0.2 PTFE 1/PK A/A
6700-3610 POLYCAP 36 1.0 PTFE 1/PK A/A
6700-7501 POLYCAP 75 0.1 PTFE 1/PK A/A
6700-7502 POLYCAP 75 0.2 PTFE 1/PK A/A
6700-7504 POLYCAP 75 0.45 PTFE 1/PK A/A
6701-7510 POLYCAP 75 1.0 PTFE 1/PK A/A
6702-3600 HEPA-CAP 36 1/PK A/A
6702-7500 HEPA-CAP 75 1/PK B/B
6702-9500 HEPA-CAP 150 1/PK B/B
6703-3610 POLYCAP 36 1.0 HD 1/PK A/A
6703-3611 POLYCAP 36 10.0 HD 1/PK A/A
6703-3621 POLYCAP 36 20.0 HD 1/PK A/A
6703-3650 POLYCAP 36 5.0 HD 1/PK A/A
6703-7510 POLYCAP 75 1.0 HD 1/PK B/B
6703-7511 POLYCAP 75 10.0 HD 1/PK B/B
6703-7521 POLYCAP 75 20.0 HD 1/PK B/B
6703-7550 POLYCAP 75 5.0 HD 1/PK B/B
6705-3600 POLYC36SPF GF/1.0 PES 1/PK A/A
6705-3602 POLYCAP 36 0.2 AS 1/PK A/A S
6705-3604 POLYCAP 36 0.45 AS 1/PK A/A S
6705-7500 POLYC75SPF GF/1.0 PES 1/PK A/A
6705-7502 POLYCAP 75 0.2 AS 1/PK A/A S
6705-7504 POLYCAP 75 0.45 AS 1/PK A/A S
6705-7510 POLYCAP 75 1.0 AS 1/PK B/B S
6706-3602 POLYCAP36 0.2 AS 1/PK A/A S/WB
6706-7502 POLYCAP75 0.2 AS 1/PK A/A S/WB
6708-3602 POLYCAP 36 0.2 AS 1/PK B/B S
6708-7502 POLYCAP 75 0.2 AS 1/PK B/B S
6708-7504 POLYCAP 75 0.45 AS 1/PK B/B S
6709-3602 POLYCAP 36 0.2 AS 1/PK F/A S
6709-7502 POLYCAP 75 0.2 AS 1/PK F/D S
6710-3602 POLYCAP 36 0.2 PTFE 1/PK B/B
6710-7502 POLYCAP 75 0.2 PTFE 1/PK B/B
6711-3601 POLYCAP 36 0.1 PTFE 1/PK F/A
6711-3602 POLYCAP 36 0.2 PTFE 1/PK F/A
6711-3604 POLYCAP 36 0.45 PTFE 1/PK F/A
6711-7502 POLYCAP 75 0.2 PTFE 1/PK F/A
6713-0425 POLYVENT 25MM 0.2 PTFE 50/PK
6713-1075 POLYVENT 1000 0.2 PTFE 1/PK
6713-1650 POLYVENT 50MM 0.2 PTFE 10/PK
6713-1651 POLYVENT 50MM 0.2 PTFE 100/PK