PALL颇尔ULTIPORN66尼龙膜10um(颗粒度检测滤膜)NCG047129NCG047129


PALL颇尔ULTIPORN66尼龙膜10um(颗粒度检测滤膜)NCG047129

简要描述:
PALL颇尔ULTIPORN66尼龙膜10um(颗粒度检测滤膜)NCG047129,PALL ULTIPORN66,Part No:NCG047129,Removal Rating:10um,PALL尼龙膜汽车零配件清洁度检测滤膜10um孔径NCG047129,,NCG047129:47mm直径,10um孔径,100PK。

在线询价 联系我们
  • 产品介绍:

PALL颇尔ULTIPORN66尼龙膜10um(颗粒度检测滤膜)NCG047129

PALL ULTIPORN66,Part No:NCG047129,Removal Rating:10um,PALL尼龙膜汽车零配件清洁度检测滤膜10um孔径NCG047129,,NCG047129:47mm直径,10um孔径,100PK。

1、PALL ULTIPORN66,Part No:NNG047100,Removal Rating:1.2um
NNG047100:47mm直径,1.2um孔径,100PK

2、PALL尼龙膜汽车零配件清洁度检测滤膜1.2um孔径NNG025100
NNG025100:25mm直径,1.2um孔径,100PK

3、PALL ULTIPORN66,Part No:NPG047100,Removal Rating:0.8um
NPG047100:47mm直径,0.8um孔径,100PK

4、NXG047100,0.45um孔径

5、N24H047100,240um孔径

6、NCE047100,8um孔径

7、NTF047100,15um孔径