OXOIDÅàÑø»ù CM1036B BrillianceÀ¯ÑùÑ¿æ߸˾úÏÔÉ«ÇíÖ¬»ù´¡ CHROMOGENIC BACILLUS CEREUS AGAR BAS

OXOIDÅàÑø»ù CM1036B BrillianceÀ¯ÑùÑ¿æ߸˾úÏÔÉ«ÇíÖ¬»ù´¡ CHROMOGENIC BACILLUS CEREUS AGAR BAS 2353.97105632