Dosys™ 连续分液注射器

Dosys™ 连续分液注射器
Dosys™ 连续分液注射器

Dosys™ 连续分液注射器

 • 商品品牌: SOCOREX
  商品编号:ES030970
 • 商品价格: 请与我们联系
 • 手枪式连续分液注射器
   

  * 采用注射器活塞推进原理, 分液可靠, 操作简单, 可用于实验室的分液,也可用于实验室动物的药物注射
  * 操作手柄有双环形和手枪式两种造型, 适合不同使用者的操作习惯
  * 通过套筒上清晰刻度调节分液(注射)体积,通过管道可与试剂瓶相连,也可以通过转接口直接与试剂瓶相连。Luer接口与标准Luer 针头连接,免维护,易拆御和清洁。
  * 注射器带自锁死装置,在分液操作时不会发生容量变化
  * 很高的化学防腐蚀性能
  * 整个注射器可高压灭菌

  订购和性能信息
  Dosys premium 174
  不精确度(CV %)
  订货号
  体积范围
  刻度增量
  Min. vol.
  Mid. vol.
  Max. vol.
  174.0501
  0.1 – 1 mL
  0.05 mL
  < 0.7%
  < 0.6%
  < 0.4%
  174.0502
  0.3 – 2 mL
  0.1 mL
  < 0.6%
  < 0.5%
  < 0.4%
  174.0505
  0.5 – 5 mL
  0.5 mL
  < 0.5%
  < 0.4%
  < 0.2%
  174.0510
  1 – 10 mL
  1 mL
  < 0.5%
  < 0.4%
  < 0.2%

  Dosys classic 173
  不精确度 (CV %)
  订货号
  体积范围
  刻度增量
  Min. vol.
  Mid. vol.
  Max. vol.
  173.05003
  0.025 – 0.3 mL
  0.025 mL
  < 1.8%1)
  < 1.2%
  < 0.5%
  173.05005                                                                     
  0.1 – 0.5 mL
  0.1 mL
  < 1.2%
  < 0.9%
  < 0.4%
  173.0501
  0.1 – 1 mL
  0.05 mL
  < 0.7%
  < 0.6%
  < 0.4%
  173.0502
  0.3 – 2 mL
  0.1 mL
  < 0.6%
  < 0.5%
  < 0.4%
  173.0505
  0.5 – 5 mL
  0.5 mL
  < 0.5%
  < 0.4%
  < 0.2%
  173.0510
  1 – 10 mL
  1 mL
  < 0.5%
  < 0.4%
  < 0.2%
  173.0520
  5 – 20 mL
  1 mL
  < 0.5%
  < 0.4%
  < 0.4%

  1) Measured at 0.075 mL

  Dosys basic 172 不精确度 (CV %)
  订货号 体积范围 刻度增量 Min. vol. Mid. vol. Max. vol.
  172.0501 0.1 – 0.5 mL 0.05 mL < 0.7% < 0.6% < 0.4%
  172.0502 0.3 – 2 mL 0.1 mL < 0.6% < 0.5% < 0.4%
  172.0505 0.5 – 5 mL 0.5 mL < 0.5% < 0.4% < 0.2%
  172.0510 1 – 10 mL 1 mL < 0.5% < 0.4% < 0.2%

  Dosys™ 连续分液注射器 Dosys™ 连续分液注射器